Κήθυρα : Pet Friendly Παραλίες

Στα Κύθηρα κατόπιν συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων στις 12/6/2105 συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν: 

1- H ανάγκη καθορισμού θαλάσσιων χώρων για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς ,βάσει του Ν 4032/12

2-O καθορισμός ζωνών όπως αυτός προτάθηκε στην συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2014 ,που αφορούσε τις περιοχές Αγίας Πελαγίας και Καψαλίου

3-Το αίτημα πολίτη με το οποίο αιτείται καθορισμό θαλάσσιων χώρων για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς στην περιοχή του Διακοφτίου και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει τις παρακάτω περιοχές, όπως αυτές φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης:

1-στην Αγία Πελαγία στην αριστερή μεριά του «Νέου Κόσμου»

1

2-στο Καψάλι στην δεξιά μεριά του «Πίσω Γυαλού»

2

3-στο Διακόφτι στο Μακρονήσι στην γέφυρα δεξιά όπως πηγαίνουμε στο Λιμάνι.

3