Συμπολίτες αυτής της χώρας που αγαπάμε τους τετράποδους πιστούς φίλους του ανθρώπου.