Καρπενήσι: Δύο θέσεις εργατών για τα αδέσποτα

Καρπενήσι

Εγκρίθηκαν οι θέσεις για την πρόσληψη δύο εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ στο Δήμο Καρπενησίου.

Πρόκειται για δίμηνη απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την περισυλλογή Ανεπιτήρητων Ζώων στο Δήμο Καρπενησίου σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση των θέσεων θα γίνει με ευθύνη του Δήμου.

 

Via