Χάθηκε ο Marley το Labrador από Στρόβολο Αθηνών

Ο Marley το Labrador χάθηκε και τον αναζητά ο κηδεμόνας του, μήπως τον είδατε ;