Σκύλος προσέχει 200 παπάκια

Όχι, ούτε δύο αλλά 200 παπάκια προσέχει αυτός ο σκύλος.

Οι σκύλοι είναι προστάτες και εδώ είναι ένα παράδειγμα