Αστυνομία Ζώων στην Ολλανδία

Το 2011, η πρώτη Υπηρεσία Αστυνομία Ζώων στην Ολλανδία, (Αστυνομικοί  Ζώων) άρχισε να εργάζεται για την αντιμετώπιση της σκληρότητας και της παραμέλησης απέναντι στα ζώα, πιο αποτελεσματικά.

Υπάρχει επίσης ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης ανάγκης,  144, για την αναφορά ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η Ολλανδική Αστυνομία αναλαμβάνει δράση  εναντίον της κακοποίησης των ζώων.

Οι Αστυνομικοί Ζώων αναλαμβάνουν δράση κατά:

 • Κακοποίησης και θανάτωσης ζώων

 • Παραμέληση των ζώων, κακοποίηση.

 • Σεξ με ζώα

 • Πορνογραφία ζώων

 • Λαθροθηρία

 • Κυνομαχίες (μάχες μεταξύ ζώων)

500 αστυνομικοί ζώων  έως το 2015

Η Ολλανδική Αστυνομία θα έχει 500 ειδικευμένους αστυνομικούς ζώων. Οι υπάλληλοι αυτοί ασκούν και άλλα αστυνομικά καθήκοντα, αλλά λαμβάνουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία. Οι πρώτοι 125 άρχισαν την εκπαίδευσή τους το Μάιο του 2011.

Εκπαίδευση για τους αστυνομικούς των ζώων

Η εκπαίδευση των Αστυνομικών Ζώων καλύπτει τα εξής:

 • Νομοθεσία περί κακομεταχείρησης ζώων

 • Αναγνώριση ταλαιπωρίας ζώων

 • Εξουσίες των αστυνομικών ζώων

 • Κατάσχεση ζώων

 • Διαδικασίες για αναφορές κακοποίησης ζώων (όπως η σύνταξη επίσημης έκθεσης).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει θεωρία και πρακτική. Πρόκειται για συνολικό πρόγραμμα 12 ημερών, κατανεμημένο σε τρεις έως τέσσερις μήνες. Έξι από αυτές τις ημέρες είναι αφιερωμένες στη θεωρία, και οι υπόλοιπες έξι στη πρακτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν για παράδειγμα να επισκεφθούν υποθέσεις όπου έχει αναφερθεί βασανισμός ζώων. Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου οι αστυνομικοί υποβάλλονται σε εξετάσεις και αν είναι επιτυχείς μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται ως Αξιωματικοί της Αστυνομίας των Ζώων.

Ο τηλεφωνικός αριθμός 144 διατίθεται για αναφορές ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο.  Τις  κλήσεις στο 144 (Σώστε ένα ζώο) δέχεται προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ολλανδικής Αστυνομίας.

 


Netherlands

In 2011, the first animal police service, (animal cops) started work to tackle cruelty to animals and animal neglect more effectively. There is also a special alarm number 144, for reporting animals in distress.

Dutch police to act against animal cruelty

The animal cops take action against:
– animal cruelty and the killing of animals;
– animal neglect;
– sex with animals;
– animal pornography;
– poaching;
– animal baiting.

500 animal police officers by 2015

By 2015, the Dutch police will have 500 specialist animal police officers. These officers also carry out other police tasks, but receive specialist training at the Police College. The first 125 officers began their training in May 2011.

Training for animal police officers

The animal police officers training course covers:
– legislation on animal cruelty;
– recognising suffering in animals;
– the powers of animal police officers;
– confiscation of animals;
– procedures for reporting animal cruelty (such as drawing up an official report).

The training course combines theory and practice. It takes a total of 12 days, spread over three to four months. Six of those days are devoted to theory, and the other six to practical training. Trainees may for instance visit scenes where animal cruelty has been reported. At the end of the training course, the officers sit an examination, and if successful, they can start work as animal police officers.

Phone 144 to report animals in distress

An emergency number, 144, has been launched for reporting animals in distress. Calls to 144 (‘Save an Animal’) are answered by staff of the Dutch Police Services Agency’s emergency control centre.

Source: government.nl