Πρέβεζα: 6000 ευρώ από τον Δήμο Πρέβεζας για τα αδέσποτα

Πρέβεζα

Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας η επιχορήγηση του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Παρέμβαση για τα ζώα», μετά από αίτησή του, με το ποσό των 6.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από το τέλος για την προστασία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, για την κάλυψη αναγκών του καταφυγίου ζώων (λειτουργικό και ιατρικό κόστος).

Η διάθεση των 6.000 ευρώ βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», της στήλης των εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2015 και την καταβολή της στο μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Παρέμβαση για τα ζώα».

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014)»

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία ενώ ο κ. Νόβας και ο κ. Τσοβίλης ψήφισαν παρόν.

Τα χρήματα προέρχονται από το τέλος για την προστασία και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων

 

 

Πηγή: pamepreveza.gr