Έγκριση επιχορήγησης 80.000 ευρώ στον Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου (Video)

Στη Ρόδο στις 30 Μαρτίου του 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του ∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη.

Στη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου ∆.Σ κ. Σ. Στάγκα ο οποίος ψήφισε «κατά» την επιχορήγηση της ΜΚο  «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» με το ποσό ύψους 80.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

ΑΔΑ ΩΑΖΤΩ1Ρ-97Ζ

Σχετ: ΑΔΑ ΩΑΖΤΩ1Ρ-97Ζ


Via