Εδώ τα καθαρόαιμα κουτάβια,, είναι γλύκα, είναι τρέλα,, 300 ευρώπουλα το ένα

Μια εικόνα χίλιες λέξεις,, δυό εικόνες όμως?

300 έκαστος χ 2  = 600 ευρώ τα δύο καθαρόαιμα κουτάβια.  Έτσι απλά…

Εδώ τα καθαρόαιμα κουτάβια,, είναι γλύκα, είναι τρέλα,, 300 ευρώπουλα το ένα..

Όποιος προλάβει!!

Μόλις είδα αυτή τη φάτσα δεν κρατήθηκα, ρώτησα για να τον αποκτήσω

Εδώ τα καθαρόαιμα κουτάβια,, είναι γλύκα, είναι τρέλα,, 300 ευρώπουλα το ένα

Και μόλις έμαθα !!!

Εδώ τα καθαρόαιμα κουτάβια,, είναι γλύκα, είναι τρέλα,, 300 ευρώπουλα το ένα 2