Ύπνος vs Όρθιος 1-0

Τυχαίνει κάποιες φορές ο ύπνος ναναι πιο δυνατός!!

Νυστάξατε? Δεν μπορείτε να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά? Σας παίρνει ο ύπνος? Σβήνετε?

Κάντε δεξιά και κοιμηθείτε!!