Ευρώπη ένωση και διαβίωση ζώων

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και γατών που συμμετέχουν σε εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα υποβληθούν σε μία έκθεση το 2015.

28 χώρες με 61 εκατομμύρια σκύλους και 66 εκατομμύρια γάτες να διακινούνται μεταξύ των συνόρων.

Ο σκοπός της μελέτης είναι να συλλέξει  και να αναλύσει  πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή, τη διατήρηση και το εμπόριο σκύλων και γατών σε κράτη μέλη της ΕΕ  καθώς και την εισαγωγή και την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Η μελέτη έχει ως στόχο να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία της καλής διαβίωσης των σκύλων και γατών που συμμετέχουν σε εμπορικές πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες  καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο ανα χώρα εδώ : www.dogandcatwelfare.eu

legislations