Ένας ευτυχισμένος σκύλος [Video]

Αυτός είναι ένας ευτυχισμένος σκύλος και το δείχνει. ..