Κουταβοντού στο λάχανο!!!

Ορεξάτα ξύπνησαν τα κουτάβια Shiba Inu και την έπεσαν..στο λάχανο!!

https://www.youtube.com/watch?v=Wq4JdrISbWY