Καστοριά: Πρόταση Γ. Πετκανά για να λυθεί το πρόβλημα με τα αδέσποτα

Ο Δήμος Καστοριάς μπορεί σε συνεργασία με Φιλοζωϊκά Σωματεία και Συλλόγους της περιοχής να ιδρύσει και να λειτουργήσει Δημοτικό Κτηνιατρείο, το οποίο θα πρέπει ναπληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο για να λειτουργεί απρόσκοπτα θα πρέπει να συσταθεί πρωτίστως Δημοτική Κτηνιατρική Υπηρεσία για τον σκοπό αυτό, στον Δήμο Καστοριάς.

Το Δημοτικό Κτηνιατρείο μπορεί να λειτουργεί με επιστημονικό υπεύθυνο Κτηνίατρο που θα απασχοληθεί από τον Δήμο Καστοριάς, έπειτα από τις προβλεπόμενες των νόμων διαδικασίες και με εθελοντική συμμετοχή ομάδας τοπικών Κτηνιάτρων με τους οποίους ο Δήμος Καστοριάς θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Στο Δημοτικό Κτηνιατρείο θα πραγματοποιούνται στειρώσεις αδέσποτων ζώων, τοποθέτηση σήμανσης microchip, αντιλυσσικό εμβόλιο και τεστ Καλαζάρ. Δυστυχώς φαινόμενα λεϊσμανίασης παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές της Χώρας μας και σε ομάδες επιρρεπείς ευαίσθητου πληθυσμού (Ρομά κλπ).

Επίσης άμεσα και σε εφαρμογή των Ν.4039/12 & Ν.4235/14 ο Δήμος Καστοριάς οφείλει να δημιουργήσει λίστα καταγραφής όλων των δεσποζόμενων ζώων στην οποία ο κάθε δημότης της πόλης και του Δήμου γενικότερα, θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του, καθώς και τα στοιχεία του δεσποζόμενου κατοικιδίου του με αριθμό microchip που διατηρεί στην κατοχή του.

Επειδή το όλο έργο μπορεί να εξελιχθεί – υποστηριχθεί και σε εθελοντική βάση από ευαισθητοποιημένους δημότες, ο Δήμος Καστοριάς μπορεί να προτείνει τη συνεργασία και τη συνδρομή όσων μπορούν και με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην κοινή αυτή προσπάθεια του Δήμου Καστοριάς και των Φιλοζωικών Σωματείων – Συλλόγων, με στόχο την εξάλειψη αδέσποτων ζώων από την τουριστική πόλη της Καστοριάς και ευρύτερα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου Καστοριάς.

Επειδή η προαναφερόμενη δράση εκτιμώ αποτελεί πράξη πολιτισμού, σεβασμού του περιβάλλοντος, θετικής τουριστικής εικόνας της περιοχής μας, με απώτερο στόχο και σκοπό την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών του τόπου μας, παρακαλείσθε όπως κάνετε δεκτή την εισήγηση μου αυτή και προχωρήσετε σε εκείνες τις ενέργειες για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.

Με τιμή

Γιώργος Πετκανάς
Δημοτικός Σύμβουλος Καστοριάς

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Θέμα: Δημοτικό Κτηνιατρείο – Δημοτική Κτηνιατρική Υπηρεσία 

Εισήγηση Γιώργου Πετκανά, Δημοτικού Συμβούλου