Συμπολίτες αυτής της χώρας.

Αγαπάμε τους τετράποδους πιστούς φίλους του ανθρώπου.