τοπικός ήρωας που ίδρυσε το δικό του καταφύγιο ζώων