Ο αρχαίος Ιάπωνας λύκος μπορεί να είναι ο πιο κοντινός άγριος συγγενής των σύγχρονων σκύλων