Μηχανικός λογισμικού γνωστός ως Πατέρας των Σκύλωνφροντίζει πάνω από 700 αδέσποτα σκυλιά στην Ινδία (4)