Γυναίκα-και-σκύλος-διασώθηκαν-την-ώρα-που-βούλιαζε-το-αυτοκίνητο