Άνθρωπος και σκύλος Μαζί και στον πόλεμο, από την προϊστορία ως σήμερα