Τροφή σκύλων από έντομα κυκλοφορεί για πρώτη φορά (3)