Τροφή σκύλων από έντομα κυκλοφορεί για πρώτη φορά (2)