Τα σκυλιά είναι πιο έξυπνα από τις γάτες Νέα Έρευνα