Σκύλος καταζητείται έναντι αμοιβής 25.000 λιρών από εγκληματίες