Νέα έρευνα Οι σκύλοι και οι λύκοι έχουν την αίσθηση της δικαιοσύνης