Μοντέλο του Instagram διώκεται για σεξουαλική διέγερση σκύλου κατά τη διάρκεια φωτογράφησης (2)