Επιστήμονες κλωνοποίησαν τον πρώτο κλωνοποιημένο σκύλο (6)