Επιστήμονες κλωνοποίησαν τον πρώτο κλωνοποιημένο σκύλο (5)