Η Μαρία Κορινθίου μας καλεί να υιοθετήσουμε ένα σκύλο