Διαδικασία καταγγελίας για “παθητική κακοποίηση” ζώου μέσω email