Αρχαίο φεστιβάλ γιορτάζει το μύθο του σκύλου που έστειλε ο ουρανός στην Κίνα