Έρευνα από το ΓΕΣ για τον βασανισμό και τον θάνατο σκύλου