ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

cats

Ευρώπη ένωση και διαβίω...

Apr 23, 2015Comments off

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και γατών που συμμετέχουν σε εμπορικές πρακτικές, οι οποίες θα